ស្លាក » ម្ហូបខ្មែរ

ក្ដាមជ្រក់

👋🏻👋🏻សួស្ដីៗក្ដាមជ្រក់ៗ ទើបលាយហើយថ្មីៗ

🦀🦀ក្ដាមជ្រក់មិនសាកមិនដឹងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់កំរិតណាទេ

😋ជូរហិលប្រៃផ្អែមស្រួយៗ គ្រាន់តែឃើញក៏ស្រក់ទឹកមាត់

📞📞ចងញាំអាចកម្មង់បានណា 070891797

👍👍ធានាធ្វើដេាយខ្លួនឯងមានអានាម័យល្អ

🛍🛍មួយប្រអប់កន្លះគឺឡូតំម្លៃ 20000រៀល

Life Style