ស្លាក » ការបោះឆ្នោត

សុច្ចរិតភាព និងបរិយាកាសមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត

បរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពីព្រោះអាចលើកកំពស់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតអោយមានសុច្ចររិតភាព ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជានិតិវិធី និងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានពីភាគីដែលពាក់ពន្ធ័។ ក៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតមានការបំភិតបំភ័យ ដូចជា ការចាប់ខ្លួន គ្រប់រូបភាពពីព្រោះតែការបញ្ចេញមតិ ការគម្រាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គូរប្រកួតប្រជែង អង្គការសង្គមស៊ីវិល ប្រព័ន្ធផ្សេព្វផ្សាយ និងអ្នកបោះឆ្នោត នោះមិនមានទេសុច្ចរិតភាពក្នុងការបោះឆ្នោត ពីព្រោះអង្គរៀបចំការបោះឆ្នោតក៍ត្រូវបានភិតភ័យដែរ ដែលនាំអោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធពីអ្នកពាក់ពន្ធ័ នៅពេលនោះរស់ជាតិនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចកើតមានបានជាដាច់ខាត។

Elections

មាគាសម្រាប់ គ.ជ.ប

ជានិច្ចកាល គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)តែងតែបញ្ចាក់អំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថា កុំពុងធ្វើតាមច្បាប់ ហើយអ្វីដែលតែង​តែត្រូវបានលឺជាញឹកញាប់នោះ គឺការអះអាងថា គជប ជាស្ថាប័នឯករាជ្យ និងអព្យាក្រិត្យ។ ទោះបីជាមានច្បាប់បានតម្រូវអោយ​សមាជិកដែលនឹងចូលបម្រើក្នុងស្ថាប័ន​ គជប នោះត្រូវតែលាលែងពីគណបក្សនយោបាយយ៉ាងណាក៍ដោយ ក៍នៅមិនទាន់​មាន​សកម្មភាពណាមួយនៅឡើយសម្រាប់ធ្វើ​អោយភាគីពាក់ពន្ធ័ជឿជាក់បានថាជាស្ថាបន័ឯករាជ្យ និងអព្យាក្រិត្យនៅឡើយទេ ។​

Elections