ស្លាក » ការបោះឆ្នោត

សុច្ចរិតភាព និងបរិយាកាសមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត

បរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពីព្រោះអាចលើកកំពស់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតអោយមានសុច្ចររិតភាព ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជានិតិវិធី និងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានពីភាគីដែលពាក់ពន្ធ័។ ក៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតមានការបំភិតបំភ័យ ដូចជា ការចាប់ខ្លួន គ្រប់រូបភាពពីព្រោះតែការបញ្ចេញមតិ ការគម្រាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គូរប្រកួតប្រជែង អង្គការសង្គមស៊ីវិល ប្រព័ន្ធផ្សេព្វផ្សាយ និងអ្នកបោះឆ្នោត នោះមិនមានទេសុច្ចរិតភាពក្នុងការបោះឆ្នោត ពីព្រោះអង្គរៀបចំការបោះឆ្នោតក៍ត្រូវបានភិតភ័យដែរ ដែលនាំអោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធពីអ្នកពាក់ពន្ធ័ នៅពេលនោះរស់ជាតិនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចកើតមានបានជាដាច់ខាត។

Elections

មាគាសម្រាប់ គ.ជ.ប

ជានិច្ចកាល គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)តែងតែបញ្ចាក់អំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថា កុំពុងធ្វើតាមច្បាប់ ហើយអ្វីដែលតែង​តែត្រូវបានលឺជាញឹកញាប់នោះ គឺការអះអាងថា គជប ជាស្ថាប័នឯករាជ្យ និងអព្យាក្រិត្យ។ ទោះបីជាមានច្បាប់បានតម្រូវអោយ​សមាជិកដែលនឹងចូលបម្រើក្នុងស្ថាប័ន​ គជប នោះត្រូវតែលាលែងពីគណបក្សនយោបាយយ៉ាងណាក៍ដោយ ក៍នៅមិនទាន់​មាន​សកម្មភាពណាមួយនៅឡើយសម្រាប់ធ្វើ​អោយភាគីពាក់ពន្ធ័ជឿជាក់បានថាជាស្ថាបន័ឯករាជ្យ និងអព្យាក្រិត្យនៅឡើយទេ ។​

Elections

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មី តែខ្វះតម្លាភាព

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ថ្មីបាននឹងកុំពុងគេមើលឃើញថាជាស្ថាប័នដែលបន្តរនូវ​​គោលការណ៍នៃការអនុវត្តការងារដូច គជប ចាស់ដែលត្រូវបានគេផ្លាស់ប្តូរចេញដោយគណបក្សដែលមិនអាចទទួល យកលទ្ធផលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៣ ដោយសារតែ គជប​ ចាស់ខ្វះនូវការជឿទុកចិត្តពីភាគីសំខាន់ៗ ទៅលើការគោរព និងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ អព្យាក្រិត្យភាព ឯករាជ្យភាព សុច្ចរិតភាព និងតម្លាភាព។​

Elections

ការផ្លាស់ប្តូរនៃថ្ងៃបោះឆ្នោត

ធាតុសំខាន់មួយនៃការបោះឆ្នោតដ៍មានន័យគឺធ្វើយ៉ាងណាអោយអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានអនុវត្ត សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយមិនមានបញ្ហា ឬ/និង ឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនេះ។ គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ជួយសម្រួល និងធ្វើយ៉ាងណាអោយអ្នកមានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​មានឆន្ទះក្នុងអនុវត្តនូវសិទ្ធិនេះដោយងាយស្រួល។​ដូចនេះហើយទើបនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​​នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤​បានឯកភាពគ្នា​ឡើងវិញនូវកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទើបច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មី​បានផ្លាស់ប្តូរកាល​បរិច្ឆេទ​ផងដែរ​ក្នុងបង្ហាញឆន្ទះនៃគណបក្សនយោបាយទាំងពីរអំពីក្នុងការជម្រុញអោយមានការចូលរួមពីអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអោយបានជាអតិប្បរមាបំផុត។ ក៍ប៉ុន្តែប្រសិនបើកាលបរិច្ឆេទជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះត្រូវបានប្តូរទៅរកកាលបរិច្ឆេទចាស់(ខែកក្កដា) នុះការរៀបចំ​តំណើរការបោះ​ឆ្នោត​អាច​នឹងជួបបញ្ហាមួយចំនួន។

Elections